601 486 484
601 486 486
(32) 274 27 55
Wyłączny
przedstawiciel
FAQ

Pytanie do firmy ATTR - Automatyka Technik Transportu

Czy moja ładowarka nadaje się do zamontowania wagi?

Najprostszym testem sprawności maszyny pod kątem możliwości zamontowania w niej wagi jest sprawdzenie stopnia zużycia mechanizmu wysięgu podnoszenia łyżki. Luzy na sworzniach można ocenić poruszając wysięgiem na boki oraz opierając go odpowiednio o podłoże. Szczelność tłoczysk i zaworów sprawdzamy obserwując szybkość opadania obciążonej łyżki. Sprawność silnika oraz szczelność pompy można ocenić po szybkości podnoszenia łyżki wypełnionej materiałem.

Czy przed założeniem wagi wymagany jest remont ładowarki?

Waga może zostać zamontowana do każdej ładowarki. Warunkiem prawidłowego działania wagi jest sprawność mechanizmu podnoszenia wysięgu ładowarki a w szczególności znajdujących się tam sworzni i tulei. Jeżeli istnieje konieczność wykonania średniego remontu mechanizmu wysięgu, wymiany sworzni i tulei, usunięcia wycieków na tłoczyskach albo wymiany siłowników to prace te lepiej wykonać przed założeniem wagi, a na pewno przed jej planowaną legalizacją.

Czym różni się dynamiczny system ważący od statycznego?

Statyczne systemy ważące do ładowarek, popularne w przeszłości a i dziś nadal oferowane przez niektórych producentów, wymagają zatrzymania wysięgu (oraz całej ładowarki) w procesie ważenia. Operator traci 2 - 3 sekundy zanim waga dokona analizy sygnału pomiarowego i na wyświetlaczu pojawi się wynik. Elektroniczne wagi pokładowe  VEI, dokonujące pomiaru w czasie trwania ruchu wysięgu od dołu do góry, są pozbawione tej niedogodności.

Czy czujniki cyfrowe różnią się całkowicie od analogowych?

W skład każdego toru pomiarowego wchodzą takie same komponenty: czujnik wielkości fizycznej (a więc analogowej) → przetwornik mierzonej wielkości fizycznej na sygnał elektryczny (także analogowy) → tor przesyłowy elektrycznego sygnału analogowego → przetwornik A/D elektrycznego sygnału analogowego na postać cyfrową sygnału → tor przesyłowy elektrycznego sygnału cyfrowego → urządzenie do przetworzenia sygnału cyfrowego, jego wizualizacji i archiwizacji (czyli terminal pomiarowy). Jeżeli czujnik wielkości fizycznej jest oddalony od przetwornika A/D (czyli gdy tor przesyłowy elektrycznego sygnału analogowego jest długi) to mówimy o czujniku analogowym. Jeżeli czujnik wielkości fizycznej jest zintegrowany z przetwornikiem A/D (czyli gdy tor przesyłowy elektrycznego sygnału analogowego jest krótki) to mówimy o czujniku cyfrowym, na którego wyjściu sygnał elektryczny pojawia się od razu w postaci cyfrowej.

Czy czujniki cyfrowe są lepsze od analogowych?

Nie, w odniesieniu do pokładowych systemów ważenia. Czujniki cyfrowe, oferowane przez niektórych dostawców, mają zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy (A/D) odpowiedzialny za prawidłowe przetwarzanie sygnału pomiarowego. Chociaż jest to rozwiązanie tańsze, w wypadku wagi na ładowarce nie jest ono korzystne, gdyż przetwornik A/D w takim czujniku - z racji swojego umiejscowienia w pobliżu siłowników podnoszących wysięg - jest narażony na działanie skrajnych zmian temperatury zewnętrznej, wilgotności i wibracji. W wypadku czujników analogowych stosowanych w systemach pomiarowych VEI przetworniki A/D są chronione w terminalu wagowym wewnątrz kabiny operatora a ich warunki pracy są o wiele bardziej komfortowe co zwiększa niezawodność całego systemu i poprawia jego stabilność pomiarową.

Jak często należy kalibrować wagę w ładowarce?

Systemy ważenia pokładowego VEI działają bezawaryjnie przez wiele lat. Jednak z powodu występowania różnych zjawisk związanych z eksploatacją maszyny w zmiennych warunkach środowiskowych wskazane jest okresowe sprawdzanie poprawności wskazań wagi np. poprzez  ich porównanie z wagą samochodową. Kalibrację wagi należy przeprowadzić każdorazowo w wypadku stwierdzenia takiej konieczności przez konsultanta serwisu.

Czy kalibracja systemu ważącego wymaga wezwania serwisu?

Przyjazd serwisu do kalibracji wagi nie jest konieczny. Diagnostyka systemu oraz jego kalibracja może zostać wykonana przez konsultanta serwisu natychmiast i nieodpłatnie drogą telefoniczną. Jest to niezwykle istotna zaleta systemów pokładowych VEI, która tak naprawdę zostaje właściwie doceniona przez użytkownika w szczycie sezonu wydobywczego, kiedy cenna staje się każda minuta ewentualnego przestoju.

Czy wymiana uszkodzonego czujnika wymaga przyjazdu serwisu?

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu wymiana czujnika ciśnienia hydraulicznego w systemie pomiarowym produkcji VEI nie powoduje konieczności ponownego skalibrowania wagi. Po wymianie czujnika waga będzie od razu działać z dotychczasową dokładnością pomiarową. Z tego powodu wymiana czujnika hydraulicznego może zostać wykonana przez użytkownika we własnym zakresie bez konieczności wzywania serwisu.

Czy ważenie na ładowarce spowalnia proces załadunku?

W pewnym stopniu tak, przynajmniej w początkowym okresie pracy operatora. Wynika to ze zmiany części sekwencji działań operatora oraz większej staranności przy ich wykonywaniu. W trudnych warunkach załadowczych może także wystąpić konieczność dodatkowych ruchów pomiarowych np. ważenie zwrotne materiału pozostawionego w łyżce z powodu przywierana do łyżki lub trudności z całkowitym wysypaniem materiału z łyżki podczas wyładunku.

Czy ładowarka musi zatrzymać się podczas ważenia?

Zatrzymanie ładowarki podczas wykonywania ważenia może okazać się korzystne w początkowym okresie nauki. Po uzyskaniu przez operatora wprawy w posługiwaniu się wagą może on dokonywać ważenia również w czasie jazdy. Jazda może się jednak odbywać ze stałą szybkością (bez hamowania i przyspieszania) oraz po linii prostej - należy unikać ważenia podczas skrętu.

Co to jest legalizacja wagi ładowarkowej?


Legalizacja wagi Helper P5 lub helperX polega na urzędowym potwierdzeniu jej dokładności pomiarowej przez urzędnika Obwodowego Urzędu Miar lub Notyfikowanej Jednostki Kontrolującej, w drodze ściśle określonej procedury kontrolnej i przy użyciu precyzyjnych odważników kontrolnych - wzorców masy. Pomyślne wykonanie legalizacji wagi Helper P5 lub helperX zostaje poświadczone cechami urzędowymi na tabliczce znamionowej oraz w formie dokumentu, tzw. świadectwa legalizacji wagi, wystawianego przez Obwodowy Urząd Miar na okres 25 miesięcy.

Do czego potrzebna jest legalizacja?

Aktualna legalizacja pozwala na używanie wag Helper P5 lub helperX do rozliczeń handlowych tzn. do sprzedaży materiału w oparciu o jej ilościowe wskazania oraz do wystawiania faktur na podstawie wydruków wagowych. Brak aktualnej legalizacji wagi może jej właściciela narazić na zarzuty prawne ze strony odbiorców bądź odpowiednich urzędów w wypadku stwierdzenia, że na jej podstawie prowadzona jest sprzedaż towaru.

Jak często należy wykonywać procedurę legalizacji na ładowarce?

Zgodnie z aktualnymi przepisami legalizacja wagi jest ważna do końca 25 pełnego miesiąca licząc od daty jej wykonania. Konieczność dokonania ponownej legalizacji należy zgłosić u dostawcy najdalej na dwa tygodnie przed upływem tego terminu ze względu na czas potrzebny na jej przygotowanie.

Czy przy zakupie wagi należy od razu wykonać jej legalizację?

Nie jest to konieczne. To, czy legalizacja wagi helperX zostanie wykonana od razu czy też w przyszłości, zależy od aktualnych planów użytkownika. Waga może być wykorzystywana przez jakiś czas jako waga technologiczna, dla własnej informacji. Również decyzja o wykonaniu ponownej legalizacji może zostać podjęta w dowolnym momencie zależnie od aktualnych potrzeb użytkownika.

Czy waga legalizowana jest dokładniejsza od wagi bez legalizacji?


W wypadku urządzeń oferowanych przez VEI precyzja pomiarowa systemów technologicznych Millennium, millennium5 lub helper mini jest identyczna jak systemów legalizowanych Helper P5 oraz helperX i wynosi 1% całkowitej masy załadunku niezależnie od tego, czy legalizacja została wykonana czy też nie.

Czy lepiej wybrać system legalizowany czy też bez legalizacji?

Zależy to od długofalowej strategii przedsiębiorcy. Zakup wagi technologicznej millennium5 lub helper mini jest dużo tańszy ze względu na większą prostotę oraz brak konieczności przeprowadzania kosztownej procedury legalizacyjnej. Jeżeli nawet w obecnej chwili nie występuje konieczność posiadania legalizacji to warto się zastanowić, czy nie pojawi się ona w przyszłości. W takim wypadku warto rozważyć zakup modelu helperX gdyż waga helper mini nie posiada możliwości legalizacji w przyszłości.

Czy wagę technologiczną millennium5 można także zalegalizować?

Tak, producent przewidział taką możliwość. Wiąże się to jednak z koniecznością wymiany tylnego panelu oraz doposażenia systemu millennium5 w dodatkowe czujniki niezbędne do przeprowadzenia legalizacji MID.

Czy cena systemu ważącego zależy od wielkości mojej ładowarki?

Nie, cena wagi nie zależy od wielkości i ładowności maszyny, na której ma zostać zamontowana. Z powodu ograniczeń napotykanych w kabinach małych maszyn do koparek, mini-ładowarek i do koparko-ładowarek z łyżką o pojemności do 2 m3 stosuje się prostszy system pomiarowy helper mini, którego nośność jest fabrycznie ograniczona do 4 ton.

Czy ładowarka wyposażona w wagę może wykonywać ciężkie prace?

Pomiar ładunku w łyżce odbywa się pośrednio poprzez pomiar ciśnienia hydraulicznego w siłownikach podnoszenia wysięgu. Czujniki ciśnienia hydraulicznego stosowane w systemach pomiarowych VEI wytrzymują obciążenie rzędu 500 bar. Nawet podczas najcięższych prac ładowarki maksymalne ciśnienie w układzie hydraulicznym nie powinno przekroczyć wartości 300-350 bar, co zapewnia pełne bezpieczeństwo
 systemu ważącego.

Jakie jest największe możliwe obciążenie wagi na ładowarce?

Waga ładowarkowa jest miernikiem ciśnienia hydraulicznego pozbawionym ograniczenia ładowności. System zamontowany na ładowarce tworzy całość wraz z mechanizmem maszyny i zostaje wykalibrowany odpowiednio do możliwości konstrukcyjnych ładowarki. Modele helperX, millennium5 mogą być montowane na ładowarkach o dowolnej wielkości łyżki a co za tym idzie, o dowolnej ładowności.

Jak często powinny być smarowane sworznie mechanizmu wysięgu?

Odpowiednio do intensywności pracy ładowarki. Przy braku smarowania centralnego zaleca się przesmarowanie sworzni co najmniej dwa razy w tygodniu. Wyraźne efekty dźwiękowe (piski, trzaski) występujące podczas podnoszenia wysięgu są niedopuszczalne gdyż świadczą o poważnych zakłóceniach w pracy układu pomiarowego.

Czy zamontowanie systemu centralnego smarowania poprawia dokładność ważenia?

Jak najbardziej. Dzięki systemowi centralnego smarowania smar jest stale doprowadzany do wszystkich sworzni w optymalnych dawkach niezależnie od intensywności obciążenia ładowarki lub dobrej woli operatora. Ma to niebagatelne znaczenie dla dokładności pomiarowej szczególnie podczas intensywnej i długotrwałej pracy w sezonie wydobywczym.Czy nachylenie terenu może zaburzać wynik ważenia?


Wyczuwalne nachylenie terenu może mieć wpływ na uzyskany wynik ważenia. Zalecane nachylenie terenu przy pracy z wagą ładowarkową nie powinno przekraczać 2%. Wagi legalizowane helperX posiadają programowe ograniczenie dopuszczalnego kąta nachylenia, przy którym możliwe jest ważenie, do 10 stopni.

Czy przechylenie boczne ładowarki ma wpływ na wynik pomiaru?

W wypadku ładowarek nowych lub po remoncie wpływ taki jest znikomy. Wzrasta on jednak z upływem czasu z powodu powstałych luzów na sworzniach mechanizmu podnoszenia wysięgu (zaciskanie sworzni) i może sięgnąć wartości 1 działki odczytowej.

Czy nierówne siłowniki zamykania łyżki mogą mieć wpływ na wynik pomiaru?

Nierówna długość siłowników zamykania łyżki może podczas jej domykania powodować powstanie potężnych sił skręcających i zaciskających sworznie, wskutek czego wskazanie wagi ładowarkowej może znacznie odbiegać od prawidłowego wyniku.

Czy system ważący można zamontować do koparko-ładowarki albo do ładowarki teleskopowej?

Oczywiście, tak. Wagę można zainstalować na dowolnym urządzeniu wyposażonym w hydrauliczny mechanizm podnoszenia. Z powodu ograniczenia przestrzeni w kabinach małych maszyn do koparek, koparko-ładowarek i mini-ładowarek oraz do ciężarówek samozaładowczych stosuje się system wagowy helper mini.

Czy dokładność pomiarowa na koparko-ładowarce i na ładowarce teleskopowej jest taka sama?

Dokładność urządzeń VEI w zastosowaniu do ładowarek kołowych i do koparko-ładowarek wynosi 1%. Oznacza to, że przy załadunku np. 10 ton błąd pomiarowy nie przekroczy 100kg i odpowiednio: dla 20 ton błąd nie przekroczy 200kg, dla 30 ton - 300kg itd. W zastosowaniu do ładowaczy teleskopowych i koparek, których konstrukcja mechaniczna jest bardziej skomplikowana, bezpiecznie jest założyć błędy pomiarowe na poziomie 2%.


Serwis ATTR przy ładowarce Liebherr