601 486 484
601 486 486
(32) 274 27 55
Wyłączny
przedstawiciel
Karta katalogowa wagi helper mini prod. VEI srl.

helper mini - pokładowa waga technologiczna
do miniładowarek, koparek, koparko-ładowarek
i do ładowarek teleskopowych


Terminal wagi pokładowej helper mini prod. VEI srl.
Elektroniczne wagi pokładowe helper mini to najnowsze rozwiązanie firmy VEI do zastosowań w warunkach ograniczonej przestrzeni w kabinach mini-ładowarek oraz koparek. Prostota obsługi, dokładność pomiarowa, niezawodność i zdolność zarządzania danymi to cechy użytkowe, które czynią je bardzo przydatnymi narzędziami pomiarowym.

 
Wytwarzana i montowana
zgodnie ze standardami CECHARAKTERYSTYKA SYSTEMU WAŻĄCEGO HELPER MINI
 • Pokładowy terminal wagowy z podświetlanym wyświetlaczem, 2 wiersze po 20 znaków alfanumerycznych wys. 2.95 x 4.75 mm, z regulowanym uchwytem
 • Klawiatura z 12 przyciskami o dużej czułości
 • Uszczelniane złącza elektryczne, łatwe do rozłączenia, umożliwiające przenoszenie terminala z jednej ładowarki do innej
 • Temperatura robocza od –20°C do +50°C.
 • Dokładność pomiarowa 1%, działka odczytowa 10, 20 lub 50 kg
 • Hasło zabezpieczające przed nieautoryzowanym dostępem do ustawień systemowych i kalibracyjnych
 • Ochrona przed ładunkami elektrostatycznymi, zakłóceniami elektromagnetycznymi i wyładowaniami atmosferycznymi
 • Dwa czujniki ciśnienia 500 bar o obciążeniu niszczącym 200%, stopień ochrony IP68, temperatura robocza od –30°C do +80°C
 • Opcjonalna drukarka termiczna na rolkę z wydrukiem daty i czasu, numeru kwitu wagowego, sumy całkowitej załadunku, specyfikacji materiału oraz identyfikacji operatora
 • Czujnik zbliżeniowy położenia wysięgu o stopniu ochrony IP68
 • Wewnętrzny sygnał dźwiękowy

PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA, MOŻLIWOŚCI KALIBRACYJNE
 • Pamięć 20 materiałów, pamięć sumy całkowitej dla każdego materiału
 • Pamięć wyników 900 kolejnych załadunków
 • Możliwość wykonania i zapamiętania 2 niezależnych kalibracji dla różnych ładowarek (przy przenoszeniu terminala z jednej maszyny do innej) albo dla różnych kompletów wyposażenia (np. łyżka, widły)

ZDALNA DIAGNOSTYKA SYSTEMU
 • Diagnozowanie parametrów systemu oraz ponowna kalibracji wagi mogą zostać wykonane telefonicznie, bez konieczności ponoszenia kosztów przyjazdu zespołu serwisowego

TRANSMISJA DANYCH WAGOWYCH
 • Pamięć zewnętrzna Data Logger do przenoszenia danych do komputera wraz z oprogramowaniem TDataVEI