601 486 484
601 486 486
(32) 274 27 55
Wyłączny
przedstawiciel
 
System wagowy FBW 4080 do przenośników taśmowych
 
 
Charakterystyka urządzenia
 
Waga przenośnikowa FBW 4080 została w całości zaprojektowana i wyprodukowana przez niemiecką firmę Mitec GmbH do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych w zakładach recyclingu, wytwórniach asfaltu i mieszalniach betonu, żwirowniach i piaskowniach. Waga FBW 4080 firmy Mitec  jest idealna do zastosowań w przemyśle produkcji kruszyw, materiałów budowlanych itp., wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność kontroli transportowanego materiału. Dzięki standardowym wyjściom komunikacyjnym może być łączona do serwerów, sterowników PLC czy zewnętrznych wyświetlaczy oraz integrowana z już istniejącymi wagami innych producentów.
 
Centrala sterująca i terminal wagowy są zabudowane w stalowej szafce ochronnej Rittal i zasilane napięciem 230V AC lub opcjonalnie napięciem 24V DC. Dzięki stosowanej technologii jednochipowej urządzenie jest praktycznie niezniszczalne. Terminal wagowy z wyświetlaczem LCD i klawiaturą umożliwia zaprogramowanie funkcji użytkowych, kalibrację i diagnostykę wag oraz wyświetla aktualną wydajność w t/h. Może być także umieszczony z dala od centrali w miejscu wygodnym dla obsługi (opcja). Posiada chronione hasłem, konfigurowalne liczniki produkcyjne krótko- i długoterminowe oraz może współpracować z drukarką.
 
Szafa sterownicza wagi FBW 4080 prod. Mitec GmbH    
Centrala sterująca   

 
Modułowa budowa systemu
 
Dzięki modułowej koncepcji system wagowy FBW 4080 posiada możliwości dołączania kolejnych wag (do 8 niezależnych wag) co pozwala na budowę wielostanowiskowych węzłów przeładunkowych z możliwością integracji z już istniejącymi systemami wagowymi innych producentów. Rozbudowa następuje przez dołączanie kolejnych wag do istniejącej centrali (obniżone koszty inwestycyjne). Dzięki temu można rozłożyć inwestycję w czasie i dopasować bieżący kształt systemu do aktualnych potrzeb produkcyjnych zakładu.

 
Elektronika pomiarowa wagi FBW 4080 prod. Mitec GmbH             Terminal operatorski wagi taśmociągowej FBW 4080 prod. Mitec GmbH
Przyłącza dla kolejnych belek pomiarowych                               Terminal wagowy       
 
 
Wykonanie
 
Wszystkie elementy belki pomiarowej są w całości ocynkowane i odporne na działanie warunków środowiskowych. Z uwagi na prostotę rozwiązania technicznego mechanizm belki pomiarowej zajmuje niewiele miejsca, jest łatwy w montażu oraz wykazuje wysoką odporność, niezawodność i bezawaryjność. Dzięki swoim zaletom waga FBW 4080 jest także często wykorzystywana jako podzespół w rozwiązaniach innych producentów (OEM) na całym świecie
 
 
Szalka pomiarowa wagi FBW 4080 prod. Mitec GmbH
Zabudowa belki pomiarowej na konstrukcji taśmociągu
 
Rolka pomiaru prędkości taśmy w wadze FBW 4080 prod. Mitec GmbH
Mocowanie rolki pomiaru prędkości taśmy
 
Transmisja danych pomiarowych
 
Transmisja danych produkcyjnych z wagi (w t/godz.) może odbywać się przy użyciu opcjonalnych wyjść analogowych 0-20 mA, prądowych 4-20 mA lub napięciowych 0-10V. Łącze szeregowe MODBUS może zostać wykorzystane do połączenia z PC, PLC (wydajność w t/godz., stany liczników, szybkość taśmy, czas operacji). Można także zastosować wyjście cyfrowe do połączenia z PC, PLC albo z licznikiem zewnętrznym.
 
Sposób zabudowy wagi FBW 4080 prod. Mitec GmbH na taśmociągu
Zabudowa puszek przyłączeniowych na konstrukcji taśmociągu